Staging stad

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Lid van de Raad van Toezicht

Aangeboden door
Parttime - 26 oktober 2018
Deze vacature is verlopen en mogelijk al vervuld
Naar alle vacatures

Wij zijn op zoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht (zetel ondernemingsraad)

– De ondernemingsraad en de Raad van Toezicht zoeken kandidaten met kennis van de kunst & cultuursector, bij voorkeur door erin werkzaam te zijn of zijn geweest. –

De ondernemingsraad vindt het belangrijk om met directeur-bestuurder en Raad van Toezicht samen te werken op basis van vertrouwen en transparantie. Daar hoort open communiceren met elkaar bij. Zij verwacht dat ook van de samenwerking tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft tot taak om – vanuit een onafhankelijke positie – toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de Lindenberg en de directeur-bestuurder bij te staan met gevraagd en ongevraagd advies. Zij heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie. De Raad van Toezicht functioneert tevens als werkgever voor de bestuurder.

De Lindenberg hanteert de Governance Code Cultuur voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar.

Meer informatie over het profiel en de organisatie kunt u verkrijgen via onze website www.delindenberg.com of telefonisch bij mevrouw Hiek Sparreboom, voorzitter van de ondernemingsraad  (T 06 – 2306 2603) of mevrouw Karin van der Wielen, lid Raad van Toezicht (T 06 – 1045 69 47).

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uiterlijk 5 november 2018 een e-mail te sturen naar directiesecretariaat@delindenberg.com

o.v.v. ‘vertrouwelijk’, vergezeld van cv en een korte motivatie.