Staging stad

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

Directeur Vierdaagsefeesten

Aangeboden door
Fulltime - 13 juli 2018
Deze vacature is verlopen en mogelijk al vervuld
Naar alle vacatures

Word jij de nieuwe directeur van de Vierdaagsefeesten? Teddy Vrijmoet, de huidige directeur, gaat aan de slag als directeur van de Lindenberg. 

De directeur van de Vierdaagsefeesten is vooral een bruggenbouwer, verbindend, iemand die partijen bij elkaar kan brengen, begrip heeft voor de verschillende belangen en tot integrale en heldere afwegingen kan komen.

De functie kent vier belangrijke aandachtsgebieden:

 1. Veiligheid: het, zoveel als mogelijk, waarborgen van de veiligheid van de bezoekers. De directeur zorgt voor optimale samenwerking met alle partners op het gebied van de veiligheid zoals de Veiligheidsregio Gelderland Zuid, de gemeente en andere organisaties op het gebied van veiligheid.
 2. Commercialiteit: de directeur vertaalt de thema’s van de Vierdaagsefeesten, vitaal en duurzaam, naar concepten en zoekt partners die zich voor langere termijn (financieel) aan het evenement willen verbinden.
 3. Netwerkontwikkeling: de directeur heeft netwerktalent, begrijpt het belang van de Vierdaagsefeesten voor de (binnenstad-)ondernemers, waar horeca een belangrijk onderdeel van is alsmede het belang van culturele organisaties, regionale ondernemers en andere partners die het evenement gestalte geven en vice versa. De directeur weet de juiste balans te vinden in constructief overleg, grenzen bepalen en doortastend zijn.
 4. De projectorganisatie: de stichting kent een enthousiast, bevlogen en klein team. De directeur is verantwoordelijk voor de verdere inrichting en professionalisering van de organisatie, geeft ruimte, stimuleert en laat medewerkers excelleren.

De taken kunnen als volgt beschreven worden:

 • boegbeeld en gezicht van de Vierdaagsefeesten;
 • draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie, zorgt voor een financieel gezonde onderneming, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de Vierdaagsefeesten en weet daarin alle belangen met elkaar te verbinden;
 • eindverantwoordelijk voor de organisatie, geeft leiding aan het team van medewerkers, inspireert, faciliteert, stimuleert hen en geeft ruimte voor ontwikkeling en creativiteit;
 • draagt zorg voor het verder ontwikkelen van de toekomstvisie voor de Vierdaagsefeesten, het vertalen van strategie naar concepten en de realisatie ervan;
 • verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van alle beleids- en investeringsbeslissingen;
 • draagt zorg voor continuïteit van de samenwerking met alle partners;
 • is leidend bij het vormgeven en uitvoeren van het sponsorbeleid, zorgt voor het leggen en onderhouden houden van duurzame relaties met leidende, regionaal vertegenwoordigde, (commerciële) partijen;
 • stelt de relevante jaarstukken op (begroting, jaarrekening, periodieke rapportages e.d.);
 • vertegenwoordigt de Vierdaagsefeesten op alle relevante niveaus en platforms, zowel regionaal, landelijk als internationaal en realiseert en onderhoudt strategische verbindingen met stakeholders;
 • legt verantwoording aan het bestuur conform de Governance Code Cultuur.

Hij/zij is tevens directeur van de stichting ACBN (Actief Comité Binnenstad Nijmegen). ACBN ondersteunt bij de uitvoering van niet-commerciële activiteiten in de openbare ruimte zoals Nijmegen European Green Capital 2018. De directeur is verantwoordelijk voor de verdere positionering en doorontwikkeling van ACBN.

Het volledige profiel is te vinden via: https://www.publicspirit.nl/directeur-vierdaagsefeesten-nijmegen/

Functie-eisen

 • hbo/academisch denk- en werkniveau;
 • bewezen managementervaring en organiserend vermogen;
 • ervaring in leidinggeven aan professionals, het vermogen om een visie en strategie met hen naar concrete doelen te vertalen en bij de uitvoering afstand te nemen;
 • een teamcaptain, bindend en geïnteresseerd in de teamleden, in staat samen prestaties te verrichten;
 • commercieel en dienstverlenende instelling;
 • een zakelijk instelling, risicobewust en goede kennis van de bedrijfsvoering;
 • gevoel en inzicht in (politiek)bestuurlijke processen;
 • enthousiasmerend en stimulerend, zowel in- en extern mensen weten te inspireren en mee te krijgen;
 • het opbouwen van een regionale binding is een must, het reeds hebben hiervan een pre.

Bedrijfsprofiel

Vierdaagsefeesten. Een vrij, toegankelijk en waardevol evenement voor de generaties van nu en straks

Door de omvang alleen hebben we al een grote impact op onze omgeving. Die verantwoordelijkheid nemen we. En we kijken verder. Onze kracht als groot platform zetten we in voor iedereen: jong en oud, mensen met en zonder beperking, mensen vanuit alle mogelijke culturen en leefomstandigheden. Zo dragen we bij aan een vitale maatschappij.

Vierdaagsefeesten gaat daarmee niet alleen over stappen, maar ook over steeds nieuwe stappen zetten. Dat doen we door nieuwe manieren van ontmoeten en samenwerken te verkennen, met organisaties en bedrijven die hun expertise willen delen – en die bezoekers nieuwe ervaringen laten opdoen. Zo bouwen we verder aan vrije, duurzame, vernieuwende Vierdaagsefeesten. En daarmee beperken we ons niet tot die zeven dagen in de zomer. Ook voor en na het evenement en door het jaar heen vertellen we verhalen en verkennen we samenwerkingen die bijdragen aan unieke ervaringen en waardevolle ontmoetingen. Nu en in de toekomst.